hoog- en meerbegaafdheid

Op C.B.S. Holk dagen we onze leerlingen graag uit. De meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen elke dinsdagmorgen les van onze coördinator hoogbegaafdheid.

 

De eerste dinsdag  komen de kinderen bij elkaar om te werken aan een project.

Groep 5/6 samen en groep 7/8 samen. Ze werken dan aan hun 21 first century skills: analytisch, ontdekkend en creatief denken.

Taken worden verdeeld, onderzoek wordt gedaan en samen proberen ze een oplossing voor een probleemstelling te vinden.

Ook wordt er individueel aan een project gewerk, de leerlingen geven dan antwoord op hun eigen onderzoeksvraag.

 

De dinsdag daarna werken ze aan:
 

Levelwerkbox en Talentbox
 
Op school Holk bieden wij een programma aan voor hoog- en meerbegaafde  leerlingen.
 
De hoogbegaafde leerlingen krijgen Levelwerk aangeboden onder begeleiding van de hoogbegaafdheid coördinator. Zij begeleidt, stimuleert, plant en ondersteunt bij het proces en bij het leren leren. De leerlingen maken de stof van de Levelwerkbox dagelijks, minstens een half uur per dag. Zij mogen instructies van bepaalde vakken overslaan.

Voor de meerbegaafde leerling bieden wij een zelf ontwikkelde doorgaande lijn van de Talentbox.
In elk lokaal is een Talentbox aanwezig; de werkboeken en spellen hiervan worden door de leerlingen in de klas gebruikt, onder begeleiding van de eigen leerkracht. Ze maken dit pluswerk als ze klaar zijn.
In de materialen is een doorgaande lijn van groep 3 tot en met 8.