Vakanties


Vakanties 2017-2018
     
Herfstvakantie   16-10-2017 20-10-2017
Kerstvakantie   25-12-2017 5-1-2018
Voorjaarsvakantie   26-2-2018 2-3-2018
Goede vrijdag en 2e Paasdag   30-3-2018 2-4-2018
Meivakantie   30-4-2018 9-5-2018  ( dus NIET 4-5 zoals per abuis in de Holker Babbel vermeld stond)
Hemelvaart   10-5-2018 11-5-2018
Pinkstervakantie   21-5-2018 21-5-2018
Zomervakantie   16-7-2018 24-8-2018

Vakantieverlof  

Een dagje extra vakantie om de files voor te zijn, een midweek boeken of extra verlof voor bezoek aan het land van herkomst? Wat zegt de gemeente Nijkerk hierover: volgens de Leerplichtwet (LPW) is dit niet mogelijk en dus strafbaar. De enige mogelijkheid voor extra vakantieverlof is geregeld in artikel 11 sub f van de Leerplichtwet:
de directeur van de school kan éénmalig per schooljaar, voor maximaal tien schooldagen, extra verlof verlenen buiten de reguliere vakanties. Dat kan als een leerling, door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers, alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Bij ‘de specifieke aard van het beroep’ gaat het bijvoorbeeld om seizoengebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen. Dit kan voorkomen in de horeca sector en in de agrarische sector.
 
Procedure voor het aanvragen van extra vakantieverlof
Een verzoek voor extra vakantieverlof van maximaal tien schooldagen moet minimaal acht weken tevoren bij de directeur van de school worden ingediend. Verlof voor meer dan tien dagen kan niet in behandeling worden genomen. De wet heeft geen mogelijkheden voor vakantieverlof van meer dan tien schooldagen.
Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht dit aan de Leerplichtambtenaar van de gemeente te melden. De consequentie die hiervan het gevolg kan zijn, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.