Vakanties

Vakanties 2018-2019:

1e vakantiedag:

Laatste vakantiedag:

Herfstvakantie

22-10-2018

26-10-2018

Kerstvakantie

24-12-2018

04-01-2019

Voorjaarsvakantie

25-02-2019

01-03-2019

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

19-04-2019

22-04-2019

Meivakantie

23-04-2019

03-05-2019

Hemelvaart

30-05-2019

31-05-2019

Pinksteren

10-06-2019

10-06-2019

Zomervakantie

22-07-2019

30-08-2019

 

Vakantieverlof  

Een dagje extra vakantie om de files voor te zijn, een midweek boeken of extra verlof voor bezoek aan het land van herkomst? Wat zegt de gemeente Nijkerk hierover: volgens de Leerplichtwet (LPW) is dit niet mogelijk en dus strafbaar. De enige mogelijkheid voor extra vakantieverlof is geregeld in artikel 11 sub f van de Leerplichtwet:
de directeur van de school kan éénmalig per schooljaar, voor maximaal tien schooldagen, extra verlof verlenen buiten de reguliere vakanties. Dat kan als een leerling, door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers, alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Bij ‘de specifieke aard van het beroep’ gaat het bijvoorbeeld om seizoengebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen. Dit kan voorkomen in de horeca sector en in de agrarische sector.
 
Procedure voor het aanvragen van extra vakantieverlof
Een verzoek voor extra vakantieverlof van maximaal tien schooldagen moet minimaal acht weken tevoren bij de directeur van de school worden ingediend. Verlof voor meer dan tien dagen kan niet in behandeling worden genomen. De wet heeft geen mogelijkheden voor vakantieverlof van meer dan tien schooldagen.
Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht dit aan de Leerplichtambtenaar van de gemeente te melden. De consequentie die hiervan het gevolg kan zijn, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.