Ziek- en betermeldingen

 

Wanneer een leerling verhinderd is, verwachten wij dat de ouders/verzorgers dit zo spoedig mogelijk doorgeven. Wanneer een kind niet op school is en de reden hiervan bij de leerkracht niet bekend is, wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers van de leerling.

Bij ziekte is een melding aan school in eerste instantie voldoende; het liefst per e-mail naar de leerkracht @holk.nl en een cc naar info@holk.nl .


Het kan ook telefonisch:  033-2452557
 

Ook stellen wij het op prijs dat u uw kind beter meldt. Gelukkig is het nog nooit voorgekomen, maar de mogelijkheid bestaat dat uw kind op de dag dat het weer naar school zou gaan ergens anders heen gaat. U denkt dat uw kind op school is en wij denken dat uw kind nog steeds ziek thuis is.