Informatie met betrekking tot tussenschoolse opvang


Inleiding
Elke Nederlandse basisschool is wettelijk verplicht gelegenheid tot overblijven te bieden. Daaraan voldoen wij graag. Dagelijks -behalve op woensdag- kunnen de kinderen onder toezicht op school overblijven in de middagpauze.

De organisatie van de TSO loopt als volgt: in de groepen 1 en 2 begeleiden ouders de kinderen tijdens het overblijven. Zij eten en drinken met hen in een lokaal en op de gang. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 eten onder begeleiding van hun leerkrachten in hun eigen lokaal. Na het eten wordt voor alle groepen door ouders toezicht gehouden bij het spelen. De school blijft de eindverantwoordelijke.

De registratie, administratie en declaratie van de Overblijf (TSO) gebeurt met behulp van TSO-ASSISTENT, een online systeem. Reserveren en annuleren kan 24 uur per dag online op PC, tablet of smartphone.
Door het systeem hebben de overblijfkrachten zicht op belangrijke en actuele informatie als allergieën, medicatie en telefoonnummers waaronder u bereikbaar bent als nodig. De betalingen verlopen via de bank.

Betalen
Overblijven kost € 1,00 per kind per keer. U ontvangt maandelijks per e-mail een specificatie. De betaling is achteraf en per automatische incasso. Tijdig geannuleerde overblijf hoeft niet betaald te worden.

Regels en afspraken
De kinderen dienen zelf een lunchpakket mee te nemen. Het is vanzelfsprekend dat de kinderen zich aan de overblijfregels houden. Bent u ingelogd in het systeem, dan ziet u een knop DOWNLOADS. Daar vindt u alle regelingen en afspraken, voor ouders/verzorgers, kinderen en overblijfvrijwilligers. Het schoolbestuur is formeel verantwoordelijk voor de TSO.

Tot slot
Wij hebben de belangrijkste informatie met betrekking tot het overblijven op school Holk uiteengezet. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Nathalie Hagenbeek (overblijfcoördinator) via overblijf@holk.nl.