WELKOM op de Peuteropvang Holk,

 

Wij zijn een gezellige, warme speel en leeromgeving  voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Op de peuter opvang  leert uw peuter stap voor stap de wereld verkennen. We spelen en knutselen samen. We eten samen fruit en drinken limonade. En als het maar even mogelijk is ravotten we buiten!
 
De Pedagogisch medewerkers zijn gekwalificeerd volgens de nieuwe wet IKK en de recente taaleisen. Wij leren de peuter spelenderwijs omgaan en rekening houden met elkaar.  Wij hebben een nauwe samenwerking met Unit 2 om de overgang van peuter opvang naar basisschool  zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.
 
Op de peuter opvang werken wij in thema’s en met PUK en KO. 
Indien nodig kunt u gebruik maken van het programma van Voor-Vroegschoolse Educatie (VVE).  Dit is een  programma wat zich voornamelijk richt op het stimuleren van de taalontwikkeling. VVE wordt alleen gegeven op speciale indicatie van het Consultatie bureau of door de leidsters van de Peuteropvang na een observatie van de peuter.

Zie hier onze tarievenlijst.

Voor meer informatie zie hier ons informatieboekje.

Voor aanmelding zie de website van kindcentra PCO Gelderse Vallei

Het mailadres van onze lokatie is:
peuteropvang@holk.nl